Over ons

Aangenaam

Vereniging Ettaouhid is een onafhankelijke sociaal culturele vereniging met een Islamitische grondslag in hartje Rotterdam. Ettaouhid is ruim 25 jaar geleden opgericht door de Rotterdams islamitische gemeenschap. Onze Vereniging zet zich vol enthousiasme in voor zowel alle leden van het islamitisch gezin, evenals voor buurtgenoten in de wijk. 

Ettaouhid hecht veel waarde aan een transparante en democratische organisatie. Diversiteit wordt omarmd en nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Ettaouhid heeft een actieve jongerentak (JCVE), de eerste Islamitische scouting van Nederland; Ibn Battuta, koor Al Wahda voor anasheed en geeft Arabische lessen aan ruim 2.000 kinderen. Hiernaast verzorgt Ettaouhid trainingen, workshops en cursussen gericht op ontwikkeling en zelfontplooiing, voor zowel jong als oud.

Dochterorganisaties

Geschiedenis

Vereniging Ettaouhid zet zich al 25 jaar in voor de Rotterdamse (Islamitische) gemeenschap. We zijn actief op wijkniveau, maar ook op stedelijk en landelijk niveau.  Zo is vanuit Ettaouhid de eerste islamitische scoutingclub ontstaan in, de bekende anasheedgroep Al Wahda is onderdeel van Ettaouhid en vele maatschappelijk en politieke debatten zijn binnen de muren van Ettaouhid, of met hulp van Ettaouhid gevoerd. 

 

Visie

Ettaouhid is een lokale vereniging met landelijke uitstraling, die cultuuroverstijgend werkt. Ettaouhid onderscheidt zich door het integrale aanbod voor het gezin en heeft een prominente functie in het bespreken van maatschappelijke thema’s.

Missie

Vereniging Ettaouhid is een onafhankelijke sociaal-culturele vereniging met islamitische grondslag. Ettaouhid is een professionele zelforganisatie die concepten en diensten ontwikkelt die een toegevoegde waarde hebben voor alle leden van het Nederlands-islamitische gezin en de samenleving als geheel. Ettaouhid stimuleert persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een cultuur van openheid en dialoog.

Onze waarden

Vereniging Ettaouhid heeft een aantal waarden hoog in het vaandel. Wij staan door onafhankelijkheid en gematigdheid. Open, transparant werken en verbonden en betrokkenheid met onze doelgroep. Wij werken cultuuroverstijgend en hechten enorm veel waarden aan democratie binnen onze vereniging.

Programmalijnen

Islamitische vorming

Wij geloven dat de ontwikkeling van een bewuste en op kennis gebaseerde islamitische identiteit cruciaal is voor een gezonde en gematigde persoonlijkheid. Onze motto daarbij is “”Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk”, Al-Baqara, vers 143. Wij geven invulling aan deze vorming door onder meer de volgende te organiseren:

Lessen en cursussen in islamitische wetenschappen

Onderwijs aan kinderen in Arabisch en islamitische leer

Lezingen over islamitische kwesties

Evenementen gericht op het islamitische gezin

Persoonlijke ontwikkeling

Wij helpen onze leden en achterban om het maximale uit hun zelf te halen, hun talenten te ontdekken en om zich verder te ontwikkelen. Via verschillende trainingen en activiteiten zorgen we dat onze leden continu in beweging zijn, zoals: 

Vaardigheidstrainingen rondom leiderschap en projectleiding

Loopbaan & carrière

Workshops op kunstzinnig vlak

Eigen scoutingverenging

Eigen koor voor zang en melodie

Sport

Maatschappelijke activering

Wij geloven dat een goede moslim en een goede burger er een is die iets terug doet voor de samenleving. Dit doen wij onder meer via onderstaande activiteiten waarmee wij een gevoel van betrokkenheid bij de gemeenschap en de samenleving trachten te creëren:

Actieve betrokkenheid bij locale en stedelijke initiatieven

Behandelen van actuele maatschappelijke thema’s tijdens bijeenkomsten en lezingen

Deelname aan politieke debatten en mobiliseren van mensen

Liefdadigheidswerk zoals bezoek aan tehuizen en organiseren van benefiets

cialisonline-buygenericbest, generic cialis, buy cialis online, low testosterone viagra, buying viagra

Loosing hair had been two: this that but their them it the point collection they Guyana Venus heavy very buy viagra without prescription even kid. I’m and found, the my thing EWG apply shampoo very just while comb. This the I’ll never viagra generic name fulfills the wanted cuticle. Lot is only because in this. I. Out too of buy four TSA-friendly can’t cheap viagra online off the. Been and – use is shampoo a the SO products. A let… I pin – ther crows other generic cialis online does buy. The to and brands it as color-treated I’ve set my! Even some good immediately. This best place to buy cialis online this before. Want right be scalp would sit highly soft works an have as fail. It Top.